Ενδοεταιρική Επικοινωνία

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη Moving Minds αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και προβολής της επιχείρησής σας, οργανώνοντας αποτελεσματικά τη λειτουργία του τομέα προβολής και επικοινωνίας με σκοπό την απεικόνιση της εταιρικής ταυτότητας που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προώθηση της ίδιας της εταιρείας ή του οργανισμού.

Ευθυγραμμίζοντας την επικοινωνιακή στρατηγική με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, αναλαμβάνουμε  την επικοινωνία της εταιρίας με τα εσωτερικά της κοινά και την εδραίωση φήμης. Επιπλέον, ως διευκολυντές επικοινωνίας αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ανάλογου προωθητικού υλικού και διασφαλίζουμε την ενδοεταιρική απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας και την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  [recaptcha]

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MOVING MINDS

  Grounding ©

  Συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στη σελίδα συμφωνείται στη χρήση cookies. περισσότερα

  Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη της σελίδας. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας απλώς παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες στη σελίδα, οι οποίες βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους.

  Κλείσιμο