Communication Advisory

COMMUNICATION ADVISORY

Η Επικοινωνία ορίζεται ως η ανταλλαγή πληροφοριών και μετάδοση νοημάτων (Katz & Kahn) ή ως η διαδικασία της μεταβίβασης πληροφοριών, από ένα άτομο σε ένα άλλο και κατανόησής τους από το δεύτερο (Davis).

Είναι πάγιο αξίωμα πως κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την επικοινωνία αλλά και ότι η επικοινωνία με το περιεχόμενό της ορίζει κάθε είδους σχέση. Στην επικοινωνία πρέπει να υπάρχει και να μεταφέρεται ένα νόημα. Οι κινήσεις του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, οι αποχρώσεις της φωνής και η ομιλία μεταφέρουν πληροφορίες που έχουν νόημα.

Στη Moving Minds κατανοούμε τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας και παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες καλλιέργειας δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενίσχυσης τής αποκωδικοποίησής της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MOVING MINDS

Grounding ©