απόδοση Ομάσων σε συνθήκες Κρίσης webinar 2

Group Coaching Webinar | The performance of our teams during crisis

On April 9 & 10, 2020, the online seminar “The performance of our teams in crisis conditions,” offered by...

Continue reading...