“Team Coaching & Mindfulness” at ICF Coachathon | 5 December 2022

“Team Coaching & Mindfulness” Cοnversation on Stage with Irini nikolaidou & Olga Papatriantafyllou  7th ICF Coachathon – Greece

Continue reading...